VIND EN GAVEKURV TIL DIN KLASSE!

Med en kæmpe Daim, forskellige spil og et kagegavekort.

HVORDAN VINDER JEG?

Du skal skrive en valgtale med dine mærkesager!

Lav en video på max. to minutter, hvor du holder din valgtale og præsenterer dine mærkesager.

Er din tale en af de tre bedste for dit niveau (indksoling, mellemtrin eller udskoling), bliver den vist i liveudsendelsen fredag, hvor alle har mulighed for at stemme på den bedste tale.

Hvis din tale er den bedste, vinder du gavekurven til din klasse!

Send din video til dse@skoleelever.dk senest torsdag den 8. september kl. 12.00.

Held og lykke!

Valgugen

En emneuge med fokus på demokrati og medbestemmelse

Igen i år afholder vi valguge, og vi glæder os til at fejre elevdemokratiet sammen med jer.

Valgugen ligger i uge 36. 

Valgugen er for jer, der ønsker at arbejde mere med demokratisk dannelse og som vil give eleverne en større demokratisk selvtillid  

Der er tilrettelagt et undervisningsforløb til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Undervisningsforløbet er bygget op omkring en opgave, lege, valgmaterialer og videoer.

I vil få adgang til undervisningsmaterialer, materialer til valgafholdelse samt mulighed for at få materialerne tilsendt.

Tilmelding forgår, ved at I opretter jer som bruger her:

Tilmeld dig 2023

Et undervisningsforløb med fokus på demokrati og medbestemmelse 

SÆT I GANG! er Danske Skoleelevers nye indsats, der med Valgugen, vil booste elevdemokrati og elevrådsvalg ude på de danske grundskoler. 

Valgugen skal styrke elevernes demokratiske selvtillid og øge elevernes skolepolitiske indflydelse. Initiativet skal give eleverne gejsten til at ville elevdemokrati og lærerne metoder til at arbejde med elevdemokrati. Derudover skal Valgugen være med til at styrke og bakke op om skolernes demokratiske kultur.

Vi vil gerne opfordre alle skoler til at holde elevrådsvalg i Valgugen hvert år, så vi sammen kan fejre demokratiet.

 

Læs mere:

Hvordan er undervisningsforløbet bygget op? 

Hvordan er undervisningsforløbet bygget op? 

Undervisningsforløbet har til formål at hjælpe et sjovt og demokratisk elevrådsvalg på vej samt at fremme demokratiet i de danske grundskoler!  

Som deltager i valgugen vil man kunne tilgå lærervejledninger, elevopgaver, videoer og valgmateriale.  

Undervisningsmaterialerne bygger på fem emner, der samlet giver eleverne indblik i og mulighed for at øve sig på forskellige dele af den demokratiske proces.   

Demokrati

Debat

Forandring

Mærkesager

Valgdagen

Lærervejledningen

Lærervejledningen er bygget op i tre dele:  

 1. Introduktion og information om elevdemokrati 
 2. Overblik over- og beskrivelse af emnerne   
 3. Opgavebeskrivelser  

Elevopgaver

Derudover er der elevopgaver tilhørende hver opgavebeskrivelse.  

Materialer til valgafholdelse

Valgmaterialerne består af stemmesedler, som er tilpasset skolevalg, kredsvalg og klassevalg, og valgplakater. Derudover er der en skabelon, så eleverne kan lave personlige valgplakater med deres egne billeder og mærkesager. 

Videomateriale

Til hvert emne hører en række videoer. Videoerne er inddelt i tre kategorier: 

Introduktionsvideoer:  

Introduktion til dagens emne.  

Videoer til opgaver:  

Dette kan f.eks. være casebeskrivelser.  

Videoer til undervisning:  

Til de fleste af emnerne er der videoer, som forklarer relevante begreber, tematikker eller teknikker. Disse videoer er ikke skrevet ind i opgaverne, men kan understøtte elevernes arbejde med opgaverne.  

Videoerne ligger på hjemmesiden under hvert niveau.  

Du kan finde vores livestreams her:

Brug vores materialer...

Du kan downloade alt materialet fra Valgugen 2023 her på hjemmesiden under materialer.

Du kan også se undervisningsvideoer og finde materiale til valgafholdelse her.  

Hvordan vil I gerne afholde elevrådsvalg?

I skal finde ud af, hvilken form for valg I ønsker at afholde. Vi har redegjort for tre typer af valgafholdelse, og vores valgmaterialer er tilpasser alle tre valgtyper.  

I kan læse om de tre typer af valgafholdelse her: beskrivelse af valgtyper

Upåagtet hvilket valgsystem I vælger, skal der tages højde for bestemmelserne i elevrådsbekendtgørelsen. 

 • §2 stk.: 2 Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned. 
 • §3 stk. 2 punkt 3: Hvordan det sikres, at skolens forskellige klassetrin repræsenteres i elevrådet på en hensigtsmæssig måde 
 • §4: Elevrådet udpeger selv sin formand.

Valgafholdelse 

Vi opfordrer jer til at afholde valg fredag i uge 36.  

Det vil betyde, at I afholder valg samme dag som mange andre skoler, samt at I kan se med på vores livestream.  

Valgmetoder

Valgmetode A

Stormødevalg

Hvis man vælger stormødevalg, er stormødet elevernes øverste myndighed. Og det er på stormødet valget til pladserne i elevrådet afholdes.  

 • Alle elever på skolen og inviterede gæster kan møde op på stormødet
 • Der skal indkaldes til stormøde senest 14 dage før afholdelse
 • Alle elever kan stille op til elevrådet og har stemmeret
 • Valget afholdes på stormødet
 • Valgkommissionen eller kontaktlæreren står for afholdelse af valg
 • Hver elev har én stemme, der kan afgives på en valgfri kandidat
 • Kandidaterne der får flest stemmer, får pladserne i elevrådet.

Valgmetode B

Klassevalg

Hvis man vælger klassevalget er klassen nu en demokratisk arena, hvor klassen som fællesskab skal vælge, hvem i klassen, der varetager deres interesser bedst muligt i elevrådet 

 • Alle elever i klassen kan stille op og har stemmeret 
 • Eleverne informeres om valget seneste 14 dage før 
 • Hver elev har én stemme  
 • Der vælges én eller to repræsentanterne til elevrådet i den enkelte klasse  
 • Klasselæreren står for afholdelse af valg 
 • Kandidaten der får flest stemmer, får en plads i elevrådet. 

Valgmetode C

Kredsvalg

Hvis man vælger blokvalg, inddeles skolen i valgkredse. F.eks. opdelt i årgange. Hver valgkreds er sikret x-antal pladser i elevrådet.  

 • Alle elever i valgkredsen kan stille op og har stemmeret  
 • Eleverne informeres om valget senest 14 dage før 
 • Hver elev har én stemme  
 • Der stemmes på opstillede kandidater i en valgkreds.   
 • Klasselærerens står for afholdelse af valg 

Kandidaten der får flest stemmer, får en plads i elevrådet