Hvorfor 365 dage om året?

Valgugen, I kender som en emneuge med fokus på demokrati og medbestemmelse, udvides til at omfatte alle årets 365 dage. Med støtte fra Nordea-fonden udvides Valgugen nemlig med to nye aktiviteter. Den nye indsats skal fremme elevdemokratiet i grundskolen og styrke elevernes demokratiske dannelse og selvtillid. Det sker gennem aktiviteter fordelt over hele året.

Valgugen udgør én af tre aktiviteter, der sammen skal skabe de allerbedste betingelser for, at eleverne kan og tør bruge deres stemme både før, under og efter elevrådsvalgene. Som supplement til den årlige emneuge lancerer vi en valgobservatøruddannelse og en online ressourceplatform til elevråd. Valgobservatøruddannelsen skal klæde elever på til at tage initiativ og ejerskab over elevrådsvalget. Ressourceplatformen skal understøtte elevrådet i deres arbejde mellem elevrådsvalgene.

Dermed sætter vores nye indsats fokus på elevinddragelse og elevdemokrati hele året rundt og ikke kun, når der skal vælges et nyt elevråd i begyndelsen af skoleåret.

Emneugen finder fortsat sted i uge 36, og I kan allerede tilmelde jer ved at oprette en bruger her på siden.

Læs mere om Valgugens tre aktiviteter nedenfor.

Valgobservatør-uddannelsen

Valgobservatøruddannelsen er for elever i 0.-8. klasse, som har lyst til at være frontløbere for demokratiske elevrådsvalg i grundskolen.

Sammen med skolens lærere og ledelse er valgobservatøren ansvarlig for, at skolen afholder et demokratisk elevrådsvalg i overensstemmelse med Elevrådsbekendtgørelsen.

Læs mere

Valgugen

Valgugen er en emneuge med fokus på demokrati og medbestemmelse. Valgugen ligger i uge 36 og er for jer, som ønsker at arbejde med elevernes demokratiske dannelse og selvtillid og danne en god ramme om det årlige elevrådsvalg.

Valg- og undervisningsmaterialer er gratis og kan hentes her på siden.

Læs mere

Ressourceplatformen til elevråd

Mellem elevrådsvalgene kan elevrådet søge rådgivning og certificering via vores nye online ressourceplatform. Her kan både nye og erfarne elevrådsmedlemmer finde hjælp og inspiration til elevrådsarbejdet.

Platformen lanceres i efteråret 2024.

Læs mere

Sådan tilmelder du dig

Der er åben for tilmelding til

Valgobservatøruddannelsen 2024

Følg linket nedenfor og tilmeld dig i din egen region. Vær opmærksom på, at du kun kan deltage i uddannelsen, hvis din lærer tilmelder jer Valgugen.

Elever i 0.-8. klasse

April 2024

Afvikles regionalt

Tilmeld dig valgobservatøruddannelsen

Du kan allerede nu tilmelde dig

Valgugen i uge 36

Tilmelding foregår ved, at du opretter en bruger her på siden. Når du har tilmeldt din klasse/klasser, kan du gratis tilgå alle materialer.

Alle klassetrin

September 2024

Afvikles af skolen

Tilmeld dig valgugen