Valgugen

Valgugen er en emneuge med fokus på demokrati og medbestemmelse. For fjerde år i træk afholdes Valgugen i uge 36, og vi glæder os til at fejre elevdemokratiet sammen med alle jer.

Valgugen er for alle jer, som ønsker at arbejde med elevernes demokratiske dannelse og styrke deres demokratiske selvtillid. Emneugen skal bidrage til skolens demokratiske kultur ved at danne en god ramme om det årlige elevrådsvalg. Derfor opfordres I til at afholde elevrådsvalg i forbindelse med Valgugen.

Vi har tilrettelagt et undervisningsforløb for 0.-9. klasse, som er bygget op omkring caseopgaver, gruppearbejde, lege, spil og valgmaterialer. Materialet er i øjeblikket i gang med at blive udvidet til alle klassetrin. Det betyder, at der i forbindelse med Valgugen 2024 lanceres nyt undervisningsmateriale til alle klasser.

Valgugen skal dels give lærerne metoder til at arbejde med elevdemokrati og dels give eleverne gejst til at engagere sig i elevdemokratiet.

Tilmelding foregår ved, at du opretter dig som bruger her:

Tilmeld dig

Når du har tilmeldt din klasse/klasser til Valgugen, kan du gratis tilgå vores undervisningsmaterialer og valgmaterialer. De eksisterende undervisningsmaterialer og -videoer til henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling er tilgængelige allerede nu. Det nye materiale lanceres løbende i foråret og sommeren 2024.

Hvordan er undervisningsforløbet bygget op?

Hvordan er undervisningsforløbet bygget op?

Undervisningsforløbet har til formål at hjælpe et sjovt og demokratisk elevrådsvalg på vej samt at fremme elevdemokratiet i de danske grundskoler!

Som deltager i Valgugen vil man kunne tilgå lærervejledninger, opgavekompendier til elever, videoer og valgmateriale.

Undervisningsmaterialerne bygger på fem emner, som giver eleverne indblik i og mulighed for at øve sig på forskellige dele af den demokratiske proces.

 

Siden opdateres løbende.

Demokrati

Debat

Forandring

Mærkesager

Valgdagen

Lærervejledning

Lærervejledningen er bygget op i tre dele:

 1. Introduktion og information om elevdemokrati
 2. Overblik over og beskrivelse af emnerne
 3. Opgavebeskrivelser

Opgavekompendie

Derudover er der elevopgaver tilhørende hver opgavebeskrivelse.

Valgmateriale

Foruden opgavekompendier og lærervejledninger kan du tilgå vores materialer til valgafholdelse. Valgmaterialerne består af valgplakater og stemmesedler, som er tilpasset henholdsvis skolevalg, kredsvalg og klassevalg. Desuden findes der en skabelon til personlige valgplakater, hvor eleverne kan indsætte deres egne billeder og mærkesager.

Videomateriale

Til det nuværende undervisningsmateriale til indskoling, mellemtrin og udskoling findes der en række videoer til hvert emne. Videoerne er inddelt i tre kategorier:

Introduktionsvideoer:
Introduktion til dagens emne.

Videoer til opgaver:
Dette kan f.eks. være casebeskrivelser.

Videoer til undervisning:
Til de fleste emner findes der videoer, som forklarer relevante begreber, tematikker eller teknikker. Disse videoer er ikke skrevet ind i opgaverne, men kan understøtte elevernes arbejde med opgaverne.

Videoerne ligger på hjemmesiden under hvert niveau.

Livestreams

Følg med på vores livestream, hvor vi fejrer elevdemokratiet sammen med jer i forbindelse med Valgugen. Indtil uge 36 kan du se vores livestreams fra de forrige år. Finde dem HER.

Download materialet fra Valgugen 2023

Når du har oprettet en bruger, kan du downloade valg- og undervisningsmaterialer og se dertilhørende undervisningsvideoer.

Hvordan vil I afholde elevrådsvalg?

Inden elevrådsvalget skal I tage stilling til, hvilken form for valg I ønsker at afholde. Nedenfor har vi redegjort for tre valgmetoder, og vores valgmaterialer er tilpasset alle tre metoder.

Du kan læse om de tre valgmetoder HER.

Upåagtet hvilken valgmetode I vælger, skal der tages højde for bestemmelserne i Elevrådsbekendtgørelsen:

 • §2 stk.: 2: Valg afholdes hvert år inden udgangen af oktober måned.
 • §3 stk. 2 punkt 3: Hvordan det sikres, at skolens forskellige klassetrin repræsenteres i elevrådet på en hensigtsmæssig måde.
 • §4: Elevrådet udpeger selv sin formand.

Valgafholdelse

Vi vil gerne opfordre jer til at afholde elevrådsvalg fredag i uge 36 – samme dag som mange andre skoler – så vi sammen kan fejre elevdemokratiet.

Vi fejrer valgdagen med en national livestream.

Valgmetoder

Valgmetode A

Stormødevalg

Hvis man vælger stormødevalg, er stormødet elevernes øverste myndighed. Det betyder, det er på stormødet, at valget til elevrådet afholdes.

 • Alle elever på skolen og inviterede gæster kan møde op på stormødet
 • Der skal indkaldes til stormøde senest 14 dage før afholdelse
 • Alle elever kan stille op til elevrådet og har stemmeret
 • Valget afholdes på stormødet
 • Valgkommissionen eller kontaktlæreren står for afholdelse af valget
 • Hver elev har én stemme, der kan afgives på en valgfri kandidat
 • Kandidaterne, der får flest stemmer, får pladserne i elevrådet

Valgmetode B

Klassevalg

Hvis man vælger klassevalg, er klassen nu en demokratisk arena, hvor eleverne skal vælge, hvem i klassen der varetager deres interesser bedst muligt i elevrådet.

 • Alle elever i klassen kan stille op og har stemmeret
 • Eleverne informeres om valget seneste 14 dage før
 • Hver elev har én stemme
 • Der vælges én eller to repræsentanter fra hver klasse til elevrådet
 • Klasselæreren står for afholdelse af valget
 • Kandidaten, der får flest stemmer, får en plads i elevrådet

Valgmetode C

Kredsvalg

Hvis man vælger blokvalg, inddeles skolen i valgkredse. F.eks. opdelt i årgange. Hver valgkreds er sikret x antal pladser i elevrådet.

 • Alle elever i valgkredsen kan stille op og har stemmeret
 • Eleverne informeres om valget senest 14 dage før
 • Hver elev har én stemme
 • Der stemmes på opstillede kandidater i en valgkreds
 • Klasselæreren står for afholdelse af valget
 • Kandidaten, der får flest stemmer, får en plads i elevrådet