Valgmetode A

Stormødevalg

Hvis man vælger stormødevalg, er stormødet elevernes øverste myndighed. Det betyder, det er på stormødet, at valget til elevrådet afholdes.

 • Alle elever på skolen og inviterede gæster kan møde op på stormødet
 • Der skal indkaldes til stormøde senest 14 dage før afholdelse
 • Alle elever kan stille op til elevrådet og har stemmeret
 • Valget afholdes på stormødet
 • Valgkommissionen eller kontaktlæreren står for afholdelse af valget
 • Hver elev har én stemme, der kan afgives på en valgfri kandidat
 • Kandidaterne, der får flest stemmer, får pladserne i elevrådet

Valgmetode B

Klassevalg

Hvis man vælger klassevalg, er klassen nu en demokratisk arena, hvor eleverne skal vælge, hvem i klassen der varetager deres interesser bedst muligt i elevrådet.

 • Alle elever i klassen kan stille op og har stemmeret 
 • Eleverne informeres om valget seneste 14 dage før 
 • Hver elev har én stemme  
 • Der vælges én eller to repræsentanter fra hver klasse til elevrådet  
 • Klasselæreren står for afholdelse af valget
 • Kandidaten, der får flest stemmer, får en plads i elevrådet 

Valgmetode C

Kredsvalg

Hvis man vælger blokvalg, inddeles skolen i valgkredse. F.eks. opdelt i årgange. Hver valgkreds er sikret x antal pladser i elevrådet.

 • Alle elever i valgkredsen kan stille op og har stemmeret
 • Eleverne informeres om valget senest 14 dage før 
 • Hver elev har én stemme  
 • Der stemmes på opstillede kandidater i en valgkreds  
 • Klasselæreren står for afholdelse af valget 
 • Kandidaten, der får flest stemmer, får en plads i elevrådet