Mellemtrin

Undervisningsmateriale

Sådan bruger du materialet...

Her på siden finder du lærervejledninger, elevmateriale og videomateriale til undervisning for 4-6 klasse.

Du kan downloade den hele lærervejledning som zip.fil og alle elevopgaverne i en samlet zip.fil, eller finde og downloade hver enkelt opgave (elevmateriale + tilhørende lærervejledning) længere ned på siden.

Undervisningsmaterialet er delt op i 4 forskellige emner:
Emne 1: Demokrati – er du modig?
EMNE 2: Debat – tør du?
EMNE 3: Hvad vil du forandre?
EMNE: Rejs dig – sig din mening!

Under hver emne kan du læse, hvad det handler om, og se de enkelte opgave og en ca. varighed, og du kan bruge den samlede lærervejledningen til at guide dig igennem, hvordan du bruger materialet. Du kan lade dig inspirere af undervisningsskemaet, vi brugte under Valgugen 2021, eller du kan plukke i opgaverne, som du har lyst.

Vi håber, at materialerne er relevante, inspirerende og lærerige.

God fornøjelse!

EMNE 1

Demokrati - er du modig?

Emnet handler om at introducere eleverne til det ’store’ demokrati i samfundet og det lokale elevdemokrati. Herunder hvorfor demokrati er godt, og hvorfor demokrati kræver ansvar og mod. Det er modigt at stille op til et valg, det er modigt at ville tage ansvar, det er modigt at sige sin mening, det er modigt at ville skabe noget nyt – for sig selv og andre.

Samlede opgaver
210 min.
Download
Introduktion til begrebet demokrati
20 min.
Download
Demokrativendespil
35 min.
Download
To forskellige valgafholdelser
45 min.
Download
Søstjerne
15 min.
Download
Det gode valg i klassen
45 min.
Download
Demokratiquiz
35 min.
Download
Fang elevrådsforpersonen
15 min.
Download
Demokrati – er du modig?
Introduktionsvideo
Demokrati i Danmark
Undervisningsvideo
Elevrådet: Elevernes repræsentanter
Undervisningsvideo
Det gode valg
Undervisningsvideo
Valgafholdelse 1
opgavevideo
Valgafholdelse 2
opgavevideo
EMNE 2

Debat - tør du?

I dette modul skal eleverne lære om, hvorfor debat og diskussion er vigtige i demokratiske processer. Derudover skal eleverne træne at lytte til andres holdninger, stille spørgsmål til andres holdninger, skabe sin egen mening, og de skal øve sig i at kunne sige den højt. Du finder her både en øvelsesoversigt for dig, der vil sammensætte dit eget forløb og et undervisningsprogram for dig, der vil følge Danske Skoleelevers valguge.

Samlede opgaver
210 min.
Download
Introduktion til begrebet debat
20 min.
Download
Kampen om magten
25 min.
Download
Demokratistatuer
15 min.
Download
Minidebat
30 min.
Download
3 x hvorfor
30 min.
Download
Debatbold
15 min.
Download
Det gode argument
20 min.
Download
Debatrollespil
35 min.
Download
Den gode debat og klassens debatkodeks
20 min.
Download
Debat – tør du?
Introduktionsvideo
Debatteknik
Undervisningsvideo
EMNE 3

Hvad vil du forandre?

I dette modul skal eleverne lære om, at demokrati ikke kun handler om valg og om at stemme, men også om at skabe forandring. Eleverne skal i løbet af i dag blive bevidste om, hvilke forandringer de godt kunne tænke sig, og hvordan man får skabt den forandring. Elevdemokrati handler altså om at skabe en bedre hverdag for elever.

Samlede opgaver
210 min.
Download
Introduktion til begrebet forandring
20 min.
Download
Malala
20 min.
Download
Prioriteringsspil
30 min.
Download
Statsministeren befaler…
15 min.
Download
Elevrådet der vil have hjernemad
45 min.
Download
Partigruppe
15 min.
Download
Strandet på en øde ø
35 min.
Download
Postkort til elevrådet
30 min.
Download
Hvad vil du forandre?
Introduktionsvideo
Alle kan skabe forandring
Undervisningsvideo
EMNE 4

Rejs dig, sig din mening

I dette modul skal eleverne lære at definere egne mærkesager og præsentere dem gennem en valgtale. De får kendskab til valgtalers fordele og begrænsninger samt mærkesagers betydning op til valgafholdelse.

Samlede opgaver
215 min.
Download
Introduktion til begrebet mærkesager og valgtaler
20 min.
Download
Tal om mærkesager
30 min.
Download
Statsministeren udskriver valg
15 min.
Download
Dine mærkesager
60 min.
Download
Valgfest
15 min.
Download
Taleskrivning – Hajen
75 min.
Download
Rejs dig – sig din mening!
Introduktionsvideo
Mærkesager i elevrådet
Undervisningsvideo
EMNE 5

Valgdag!

Dette emne er en opsummering af de fire emner, som eleverne har været igennem. Dette emne er oplagt at ligge samme dag, som der afholdes elevrådsvalg. Eleverne skal blandt andet arbejde med en stor øvelse, som skal give dem forståelse for elevrådsarbejdet.

Samlede Opgaver
150 – 195 min.
Download
Elevråd for en dag
90 – 135 min.
Download
Valgkamp
15 min.
Download
Lyntænker
30 min.
Download
Lytteøvelse
15 min.
Download