Udskoling

Undervisningsmateriale

Sådan bruger du materialet...

Her på siden finder du lærervejledninger, elevmateriale og videomateriale til undervisning for 7-10 klasse.

Du kan downloade den hele lærervejledning som zip.fil og alle elevopgaverne i en samlet zip.fil, eller finde og downloade hver enkelt opgave (elevmateriale + tilhørende lærervejledning) længere ned på siden.

Undervisningsmaterialet er delt op i 4 forskellige emner:
Emne 1: Demokrati kræver handling
EMNE 2: Debat – hvor meninger brydes
EMNE 3: Demokrati skaber forandring
EMNE 4: Valgtaler og mærkesager

Under hver emne kan du læse, hvad det handler om, og se de enkelte opgave og en ca. varighed, og du kan bruge den samlede lærervejledningen til at guide dig igennem, hvordan du bruger materialet. Du kan lade dig inspirere af undervisningsskemaet, vi brugte under Valgugen 2021, eller du kan plukke i opgaverne, som du har lyst.

Vi håber, at materialerne er relevante, inspirerende og lærerige.

God fornøjelse!

EMNE 1

Demokrati kræver handling

Dette emne introducerer eleverne til folkestyre og deres rolle som medborgere i et repræsentativt demokrati. Emnet har fokus på at få opbygget viden om, hvad demokrati og elevdemokrati er. Derudover handler emnet om, at et sprudlende og levende demokrati kræver handling.

Samlede opgaver
215 min.
Download
Hvad er Demokrati?
20 min.
Download
Demokrativendespil
60 min.
Download
Statsministeren befaler…
15 min.
Download
Et demokratisk valg
45 min.
Download
Det gode valg
45 min.
Download
Demokratiquiz
30 min.
Download
Demokrati kræver handling
Introduktionsvideo
Demokrati i Danmark
Undervisningsvideo
Elevrådet: Elevernes repræsentanter
Undervisningsvideo
Det gode valg
Undervisningsvideo
Valgafholdelse 1
Opgavevideo
Valgafholdelse 2
Opgavevideo
EMNE 2

Debat - hvor meninger brydes

Eleverne skal lære om, hvorfor debat og diskussion er vigtige i demokratiske processer. Derudover skal eleverne træne at lytte til andres holdninger, stille spørgsmål til andres holdninger, skabe sin egen mening og give et kvalificeret svar.

Samlede opgaver
215 min.
Download
Sig det højt
90 min.
Download
3 x hvorfor
30 min.
Download
Debatbold
15 min.
Download
Holdningsstoleleg
35 min.
Download
Den gode debat og klassens debatkodeks
45 min.
Download
Debat – hvor meninger brydes
Introduktionsvideo
Debatteknik
Undervisningsvideo
EMNE 3

Demokrati skaber forandring

I dette emne skal eleverne lære om, at demokrati ikke kun handler om valg og valghandlingen, men at man også tager ansvaret for at lede forandring for og med andre. Eleverne skal blive bevidste om, hvilke forandringer de godt kunne tænke sig, og hvordan man så får arbejdet mod at få dem implementeret. Elevdemokrati handler altså om at skabe en bedre hverdag for elever.

Samlede opgaver
255 min.
Download
Prioriteringsleg
30 min.
Download
Valgfest
15 min.
Download
Elevdrevet forandring
45 min.
Download
Strandet på en øde ø
30 min.
Download
Statsministeren udskriver valg
15 min.
Download
Postkort til elevrådet
30 min.
Download
Malala
90 min.
Download
Demokrati skaber forandring
Introduktionsvideo
Alle skaber forandring
Undervisningsvideo
EMNE 4

Valgtaler og mærkesager

Eleverne skal lære at definere egne mærkesager og præsentere dem gennem en valgtale. Eleverne får kendskab til valgtalers fordele og begrænsninger og mærkesagers betydning op til valgafholdelse.

Samlede opgaver
215 min.
Download
Mærkesager
90 min.
Download
Fang elevrådsforpersonen
15 min.
Download
Taleskrivning
95 min.
Download
Valgkamp
15 min.
Download
Valgtaler og mærkesager
Introduktionsvideo
Præsentationsteknik
Undervisningsvideo
Mærkesager i elevrådet
Undervisningsvideo
EMNE 5

Valgdag!

Dette emne er en opsummering af de fire emner, som eleverne har været igennem. Dette emne er oplagt at ligge samme dag, som der afholdes elevrådsvalg. Eleverne skal blandt andet arbejde med en stor øvelse, som skal give dem forståelse for elevrådsarbejdet.

Samlede Opgaver
125 – 170 min.
Download
Elevråd for en dag
90 – 135 min.
Download
Partigruppe
15 min.
Download
Lyntænker
20 min.
Download